Başa Dön
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Hakkımızda

2018 yılında Çorum'da kurulan İmpetus Psikoloji bünyesinde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra çift ve aile danışmanlığı, eğitim ve kariyer danışmanlığı ile kurumsal danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilere, anne-babalara ve uzmanlara yönelik eğitim, seminer ve konferans çalışmaları yürütülmektedir.

Dr. İsmail Balcı

Kurucu- Psikolojik Danışman

1985 yılında Çorum'da doğdu. Lise öğrenimini Çorum Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi için kazandığı Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile 1 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington DC'de dil eğitimi aldı. Ardından yüksek lisansını yine ABD'de Boston College Üniversitesinde ruh sağlığı danışmanlığı alanında tamamladı. Ardından doktora eğitimine ABD'dE Rochester Universitesi'nde başlayıp, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamlamış, bu süreçte zorunlu hizmetini de aynı üniversitede yerine getirmiştir.

YAYINLAR

Makaleler

Kalyon A., Balci I., Şahin M. (2016). "İnternet Bağımlılığının Medyada Yansımaları”, International Journal of Human Sciences, vol.13, s.2520-2532.

Balci I., Şahin M. (2015). "Ergenlerde Suç Kavramının Lise Rehber Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, s.175-192.

 Kitap Bölümleri

Şahin M., Balci I. (2016). "Dikkati ve Hafızayı Geliştirme", Kaynaştırma Sınıfı/ Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, Şahin M., Altun T., Ed., Nobel Yayıncılık, Ankara, s.243-267

Balci I., Şahin M. (2015). "Uyarılmışlık, Stres ve Kaygı", Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, Şahin, M., Koruç, Z., Ed., Nobel Yayıncılık, Ankara, s.75-98

 Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Basılan Bildiriler

Balcı, I., Şahin, M. (2016, Ekim). “Travmatik Yaşantılara Sahip Bireylerin Psikolojik Sağlamlıklarının

Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla.

Balcı, I., Orçan, F., Şahin, M. (2016, Mayıs). “Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Hedefe Doğru İnsan PDR Sempozyumu, Samsun.

 Orçan, F., Balcı, I., Şahin, M.  (2016, Mayıs). “Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerilerinin Açıklanmasına Dönük Bir Model Denemesi” Hedefe Doğru İnsan PDR Sempozyumu, Samsun.

 Balcı İ., Şahin M., Güneri E.D. (2015, Ekim)." Başa Çıkma Esnekliği Ölçeğinin (BÇEÖ) Türkçeye Uyarlanmasına Yönelik Bir Pilot Çalışma", 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İçel.

Şahin M., Balcı İ. (2015, Ekim). "Çocuk Kitaplarında İhmal Ve İstismar Olgusunun Ele Alınış Biçimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma ", 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İçel.

Kalyon A., Balcı İ., Şahin M. (2014, Ekim)."Medya ve İnternet Bağımlılığı", 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne.

Ellis F.P., Balci I. (2013, Nisan). Black Educational Choice: The Role of Parent Educational Attainment and Parent Involvement in School Activities. AERA 2013 Annual Meeting, San Francisco, CA, ABD

Balcı,I. (2012, Mayıs). The Role of Media in Secondary Trauma. Uluslararası Danışmanlık ve Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Sundaram, S., Kim, E., Lee, M., Balcı, I. (2010, Ekim). International Students’ Supervision Experiences in Counseling and Clinical Programs. Diversity Challenge, Boston College,Boston, MA, ABD.

 

Katıldığı Eğitimler

Oyun Terapisi (120 saat)

Çocuk Testleri (120 Saat)

Bilişsel Davranışçı Terapi ( 2018- Devam)

EMDR (Eylül, 2013)

Çocuklarla İlk Görüşme Eğitimi (Mayıs, 2018)

Çocuk Testleri Eğitimi (Mayıs, 2018)

Travmada Müdahale Yöntemleri (Şubat, 2018)

Cinsel İstismar Mağduru Çocukta Adli Görüşme Teknikleri ve Mağdur Çocuğa Yaklaşım (Ekim, 2015)

Kognitif Davranış Terapilerinde Davranış Terapisi (Ekim, 2015)

Travma Tedavisi: Önlemeden Üstesinden Gelmeye Travma Tepkisi (Mayıs, 2015)

Panik Bozukluk ve Fobilerde EMDR (Nisan, 2015)

Aile ve Evlilik Terapisi (Temmuz, 2014)

Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi (Haziran, 2014)

Yas ve Kayıp: Yas Kayıp Yaşamış İnsanlarla Çalışmak (Eylül, 2013)

Aile içinde Şiddet Ya Da Cinsel Taciz Yaşamış Olan Kişilere Psikolojik Danışma (Eylül, 2013)

Social Art Network. European Union Grundtvig Atölye Çalışması (Haziran, 2012)

TELEFON
Çorum: 0 364 213 2919
ADRES
Çorum: Yeni Yol Mahallesi Gazi Cad. Kesim İş Merkezi Kat 6 No 22/64
EMAIL ADRESLERIMIZ
Çorum: info@impetuspsikoloji.com